Informujemy, że firma realizuje projekt pt.: „Rozwój firmy Activ Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

ZAPYTANIA OFERTOWE