title

Projekty UE

Inwestujemy w waszą przyszłość
Dotacje na innowacje

 

 W dniu 16 lipca 2013 roku firma PPHU ACTIV Waldemar Żółcik podpisała z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wzrost eksportu firmy poprzez udział w Branżowym Programie Promocji” (umowa nr POIG.06.05.02-00-162/12-00).

Projekt został zrealizowany w latach 2012 – 2015 w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji , działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Chwilowy brak ofert.

ARCHIWALNE OFERTY

Projekt_World_Food_Moscow_zapytanie_1

Zapytanie dotyczy wynajmu powierzchni wystawienniczej podczas targów World Food Moscow 2013 w hali soki owoce warzywa

Projekt_World_Food_Moscow_zapytanie_1

Projekt_Sial_Paris_2012_zapytanie_1

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową, rezerwacji biletów lotniczych, rezerwacji biletów i spedycji materiałów promocyjnych.

Zapytanie_ofertowe_materiały_reklamowe_03_2013

Zapytanie ofertowe dotyczy wydruku ulotki reklamowej.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_4

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu powierzchni wystawienniczej podczas targów.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_3

Zapytanie ofertowe dotyczy rezerwacji i zakupu czterech biletów lotniczych Warszawa-Szanghaj, Szanghaj-Warszawa.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_1

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi transportu i spedycji dla palety 1200x1000x1700mm o wadze 900kg.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_nr_1a

Zapytanie ofertowe dotyczy organizacji udziału misji gospodarczej do Chin podczas Sial China.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_nr_1_a

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_2

Zapytanie ofertowe dotyczy organizacji udziału misji gospodarczej do Chin podczas Sial China.

Projekt Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_2

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_7

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi transportu eksponatów na targi.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_7

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_6

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania i  wydruku katalogu w ilości 700szt

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_nr_6

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_5

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu 100szt pendrive.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_nr_5

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_8

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu 200szt pendrive.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_nr_8

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_9

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi tłumaczenia materiałów reklamowych z języka polskiego na język angielski.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_nr_9

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_11

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi projektu i wydruku teczek ofertowych formatu A4.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_nr_11

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_10

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu projektu i wykonania prezentacji w języku angielskim oraz nagrania jej na 200szt dostarczonych pendrive.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_nr_10

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_12

Zapytanie ofertowe dotyczy modyfikacji filmu SOKI ROYAL APPLE i nagrania go na 200szt pendrive.

Projekt_Sial_China_2013_zapytanie_ofertowe_nr_12

Projekt_Anuga_zapytanie_nr_1

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajęcia powierzchni wystawienniczej o metrażu 15m2 wraz z zabudową.

Projekt_Anuga_zapytanie_nr_1

Projekt_Sial_Middle_East_zapytanie_nr_2

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi transportu i spedycji eksponatów na targi.

Projekt_Sial_Middle_East_zapytanie_nr_2

Projekt_Anuga_zapytanie_nr_4

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi hotelowej dla 4 osób w terminie 4/10-10/10/2013 podczas odbywania się targów Anuga -Kolonia 2013.

Projekt_Anuga_zapytanie_nr_4

 

 

Informujemy, że firma realizuje projekt pt.: „Rozwój firmy Activ Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 

Chwilowy brak ofert.